ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน "น่านหนึ่งเดียว

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน "น่านหนึ่งเดียว"  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน