ค้นหาข้อมูล

จังหวัดน่านให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ นายไพศาล วิมลรัตน์
เขียนโดย Administrator   

 

 

จังหวัดน่านให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ นายไพศาล วิมลรัตน์
วันนี้นายไพศาล วิมลรัตน์ มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ พร้อมด้วยนางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่าน พร้อมสานต่อการพัฒนาจังหวัดน่าน
นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดินทางมาถึงจังหวัดน่าน เวลา 10.05 นาที จากนั้นได้เดินทางไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง สักการะศาลหลักเมือง ณ วัดมิ่งเมือง จากนั้นกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระราชคุณาภรณ์ ณ วัดภูมินทร์ เดินทางไปกราบนมัสการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน พระธรรมนันทโสภณ ณ วัดช้างค้ำวรวิหาร สักการะพระเจ้าน่าน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) จากนั้นพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการนี้นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า จะร่วมสานต่อในการพัฒนาจังหวัดน่าน ทั้งให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับจังหวัดน่านสืบไป
สำหรับประวัตินายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยสังเขป จบการศึกษาปริญญาตรี(รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท(เศรษฐศาสตร์การเมือง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2551 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2554 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2554 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 และดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนใหม่ในปัจจุบัน

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
Rewriter : ชาณิภา สังฆะรัตน์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th