ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการน่าน ร่วมรายการ "ผู้ว่าพาคุย"

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านน่าน ร่วมจัดรายการ "ผู้ว่าพาคุย" เป็นครั้งแรกหลังจากเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา รับฟังรับชมได้ทาง สวท.น่าน  FM 94.75 HMz www.nanradio.net เทพสยามเคเบิ้ลทีวี สาเคเบิ้ลทีวี ทุกวันอังคาร ของสัปดาห์เวลา 08.00-09.00น.

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก (วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน)