ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูป่าไม้เมืองน่านแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2559

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดน่านและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูป่าไม้เมืองน่านแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2559 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ที่ประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯที่สำคัญ อาทิ เลขานุการ รมต.ทส.,แม่ทัพภาคที่3,มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง,สถาบันส่งเสริมและพัฒนาปิดทองหลังพระ,ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,ผู้แทนสำนักงบประมาณ,สำนักงานปลัดกระทรวง ทส.,กรมป่าไม้,กรมอุทยาน,เป็นต้น เพื่อพิจารณาการดำเนินงานฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน