ค้นหาข้อมูล

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 ต.ค. 59  เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน โดยได้ชี้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน  ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดชชั้น3 ศาลากลางจังหวัดน่าน