ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์  เป็นประธานเปิดงานพิธีเปิดการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อำเภอท่าวังผา

 

 

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว จากหน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย อ.ท่าวังผา