ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายกรณีน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพาน บ้านห้วยเย็น

 

วันนี้ (12 ต.ค. 59) เวลา 09.30 น.  นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  วันนี้ (12 ต.ค. 59) เวลา 09.30 น.  นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายกรณีน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพาน บ้านห้วยเย็น  หมู่ที่ 4  ตำบลปิงหลวง  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  เสียหาย  จังหวัดได้สั่งการให้แขวงทางหลวงชนบทน่าน เร่งดำเนินการซ่อมคอสะพานและองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง  ซ่อมฝายชะลอน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หมู่ที่ 4  ตำบลปิงหลวง  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  เสียหาย  จังหวัดได้สั่งการให้แขวงทางหลวงชนบทน่าน เร่งดำเนินการซ่อมคอสะพานและองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง  ซ่อมฝายชะลอน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว