ค้นหาข้อมูล

พิธีวันตำรวจ ประจำปี 2559 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็ง

 

วันนี้ (13 ต.ค. 59)  เวลา 08.30 น.  นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวีระเวช ลีฬหะบำรุง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน อัยการจังหวัดน่านและส่วนราชการ  ได้ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2559  ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  ในการนี้พระสงฆ์ ได้มีการสวดโพชฌงคปริตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงด้วย