ค้นหาข้อมูล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยฯ
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันที่ 15 ตค. 59  เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านและธนาคารออมสิน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยตามแนวทางประชารัฐ ณ โรงแรมเทวราช จ. น่าน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน