ค้นหาข้อมูล

"โครงการแว่นแก้ว กฟผ."
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการแว่นแก้ว กฟผ." ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีประชาชนบริเวณพื้นที่ตำบลไชยสถาน และตำบลดู่ใต้ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ใช้บริการตัดแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก