ค้นหาข้อมูล

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559  เวลา 19.00 น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยนายวีระเวช ลีฬหะบำรุง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนหน่วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ข้าราชการ นักศึกษาประชาชน บุคคลทั่วไป  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ