ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่านครั้งที่ 7/2559
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่านครั้งที่ 7/2559  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น3  ศาลากลางจังหวัดน่าน