ค้นหาข้อมูล

การประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2560   โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตัวแทนสาธารณสุขอำเภอต่างๆ ในกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมรับฟัง