ค้นหาข้อมูล

การร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาปรากฎการณ์ "เขาหัวโล้น" แบบบูรณาการ

 

วันนี้ (18 ต.ค. 59) เวลา 13.30 น.  คณะเครือข่ายวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับพลเอกธนยศ  พริ้งทองฟู  ที่ปรึกษา (นอกราชการ) ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  (นายไพศาล  วิมลรัตน์)  เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาปรากฎการณ์ "เขาหัวโล้น" แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน