ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านฯลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)

 

 

วันนี้ (19 ต.ค. 59) เวลา 09.00 น.  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ส่วนราชการ และเหล่าประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน