ค้นหาข้อมูล

การประชุมหารือโครงการสายไฟฟ้าลงดิน

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการสายไฟฟ้าลงดิน ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ตัวแทนเทศบาลเมืองน่าน จนท.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน  พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดที่นำสายไฟฟ้าลงดินบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1