ค้นหาข้อมูล

การประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

 

วันนี้ (20 ต.ค. 59)  เวลา 13.30 น.  นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  มอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"  ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน