ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานน่าน

วันนี้ (21 ต.ค. 59). เวลา 10.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานน่าน  เพื่อทราบข้อมูลแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน