ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมจัดรายการ "ผู้ว่าพาคุย"

 

วันอังคารที่ ๒๕ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมจัดรายการ "ผู้ว่าพาคุย" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน