ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน

 

วันพุธที่ ๒๖ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน   อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน