ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานจัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

วันอังคาร ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.  จังหวัดน่านร่วมกับโรงเรียนราชานุบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนายการกลุ่มงาน และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน