ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงานพิธีวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง และพิธีถวายมุทิตาจิต

 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงานพิธีวันบุรพาจารย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2559 และพิธีถวายมุทิตาจิต แด่ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ณ ศาลาหลวงพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีท่านน.พ.บุญยงค์ วงษ์รักมิตร และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง