ค้นหาข้อมูล

การประชุมแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน

 

วันพุธ (2 พ.ย. 59) เวลา 10.00 น.  นายไพศาล  วิมลรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยพล.ต.วิทยา  วรรคาวิสันต์  ผบ.มทบ.38 , นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกร  ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิ เดช  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน