ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ

 

วันศุกร์ที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดน่าน เกษตรจังหวัดน่าน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ จุดรับซื้อ สกต.น่าน จำกัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

ต่อมาเวลา ๑๑.๐๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดน่าน เกษตรจังหวัดน่าน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมิตรกิจเกษตร ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน