ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีกิจกรรมแฮกนาเกี่ยวข้าว

 

วันนี้ (8 พ.ย. 59) เวลา 09.00 น.  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.มทบ.38 , นายอำเภอปัว ส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมแฮกนาเกี่ยวข้าวบริเวณหน้าพลับพลาทรงงานโครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ) ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่านวันนี้ (8 พ.ย. 59) เวลา 09.00 น.  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.มทบ.38 , นายอำเภอปัว ส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมแฮกนาเกี่ยวข้าวบริเวณหน้าพลับพลาทรงงานโครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ) ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน