ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

 

วันนี้ (14 พ.ย. 59) เวลา 09.00 น.  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน