ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพอดุลยเดช ด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาน่าน