ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างอาชีพ

 

วันนี้ (17 พ.ย. 59) เวลา 13.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายสุจริต นันทมนตรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสัมมนาโครงการสร้างฝาย สร้างน้ำ สร้างป่า สร้างอาชีพ ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน