ค้นหาข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี(เทศน์มหาชาติ)

 

วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี(เทศน์มหาชาติ) บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพุทธธรรม วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บ้านทุ่งผง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน