ค้นหาข้อมูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"

 

วันนี้ (22 พ.ย. 59) เวลา 08.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" โดยจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน