ค้นหาข้อมูล

การประชุมและบรรยายพิเศษการปฏิบัติหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

 

วันพุธ ที่23 พ.ย. 59 เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ "เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล" ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน