ค้นหาข้อมูล

การประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่16

 

วันนี้ (24 พ.ย. 59) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 16 (นายสุรพล วาณิชเสนี) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน