ค้นหาข้อมูล

การอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนโดย Administrator   

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่น ๑ จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน