ค้นหาข้อมูล

นพิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับมูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับมูลนิธิอาจารย์นิยม วุฒิการณ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน ณ บ้านเลขที่ ๓๔/๑ ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน