ค้นหาข้อมูล

การประชุมพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน