ค้นหาข้อมูล

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปี การผลิต 2559/60

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2559/60 ณ บริเวณตลาดกลางข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด อ.ท่าวังผา จ.น่าน จัดโดยจังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 28-30 พย.59 
หลังจากนั้น เวลา 14.30 น. ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงสีพระราชทาน อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน