ค้นหาข้อมูล

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
เขียนโดย Administrator   

 

วันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)เวลา ๐๖.๕๐ น. นายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดน่าน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล (พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน/ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ)