ค้นหาข้อมูล

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
เขียนโดย Administrator   

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช   ณ  ศาลาปฎิบัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน