ค้นหาข้อมูล

รายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (6 ธ.ค. 59) เวลา 08.05 - 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน F.M. 94.75 Mhz/www.nanradio.net , เคเบิลทีวีท้องถิ่นและวิทยุชุมชน โดยมีนายกวิน สิงห์อินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในรายการได้พูดถึงกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดน่าน , แนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาเนื่องจากปัญหาราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิต 2559/60 มีราคาตกต่ำ , ปัญหาเรื่องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยหนาวที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน