ค้นหาข้อมูล

งานขันโตกบริเวณข่วงเมืองน่าน เลี้ยงต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฯ

วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมงานขันโตกบริเวณข่วงเมืองน่าน เลี้ยงต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ซึ่งเดินทางมาจัดโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์สักสยามมินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ม่อนพระเจ้า บ้านเจดีย์ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน