ค้นหาข้อมูล

การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาธุรกิจกาแฟไทยอย่างยั่งยืน

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานเสวนา "การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาธุรกิจกาแฟไทยอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมแหล่งหล้าเวียงเงิน ศศิดารา รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน