ค้นหาข้อมูล

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

 

วันนี้ (9 ธ.ค. 59) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดน่าน หลายร้อยคน เข้าร่วมกิจกรรม  ประธานในพิธีถวายสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล การแสดงของเยาวชน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ