ค้นหาข้อมูล

งาน "ตามรอยพ่อ...มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีน่านจากภูผาสู่สากล จังหวัดน่าน"

 

วันนี้ (9 ธ.ค. 59) เวลา 09.45 น. จังหวัดน่าน ได้จัดงาน "ตามรอยพ่อ...มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีน่านจากภูผาสู่สากล จังหวัดน่าน" ณ ข่วงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,คุณหมอบุญยงค์ วงศ์รักมิตร , พระครูสุจิณนันทกิจ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน , ส่วนราชการ ,องค์กรภาคเอกชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก   ประธานได้กล่าวเปิดงานและให้นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน ,การประกาศปฏิญญาเกษตรอินทรีย์นครน่าน ,มอบธงสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์ และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการในบริเวณงาน