ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์สักสยามมินทร์ ฯ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ  ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์สักสยามมินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ม่อนพระเจ้า บ้านเจดีย์ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน