ค้นหาข้อมูล

งานมหกรรม OTOP ล้านนา น่าน สู่สากล ครั้งที่ ๑

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด "งานมหกรรม OTOP ล้านนา น่าน สู่สากล ครั้งที่ ๑" พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ ๓ - ๕ ดาว ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน