ค้นหาข้อมูล

"ผู้ว่าพาคุย"

 

วันนี้ (13 ธ.ค. 59) เวลา 08.05 - 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน F.M. 94.75 Mhz/เคเบิลทีวีท้องถิ่นและวิทยุชุมชน โดยมีนายกวิน สิงห์อินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในรายการได้พูดถึงการจัดกิจกรรม "ตามรอยพ่อ...มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีน่านจากภูผาสู่สากล" , แนวนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตในจังหวัดน่าน และการจัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในปีนี้ ตามแนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" , การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) "น่านเกมส์" , สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมการให้บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน , บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในตำแหน่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่านและงานด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ฯลฯ