ค้นหาข้อมูล

อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการส่งออก-นำเข้าสินค้าฯ

 

วันนี้ (13 ธ.ค. 59) เวลา 09.15 น.  ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน  ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการส่งออก-นำเข้าสินค้า เพื่อขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเป้าหมายผ่านตลาดค้าชายแดนและตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้า การเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม บริการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน