ค้นหาข้อมูล

ประชุมเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 

วันนี้ (13 ธ.ค. 59) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความร่วมมือของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ทหาร , นายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรี การเตรียมความพร้อมทั่วไปและการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ในภารกิจนี้  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน