ค้นหาข้อมูล

การจัดงานสภากาแฟ

 

วันนี้ (14 ธ.ค. 59) เวลา 07.00 น.  สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟ  โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชจังหวัดน่าน ศาล ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ  ร่วมงานเพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน