ค้นหาข้อมูล

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

 

วันนี้ (15 ธ.ค. 59) เวลา 13.00 น.  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และคณะ ในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  โดยมีส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน